RADJEMRIBE.SI

Dobrodošli

  • Kljub ljubiteljev rib vam je pripravil spletno stran, kjer lahko izveste vse o ribah in njihovi pripravi.

Kje so najbližje ribe?

Seznam ribogojnic >

Krapi in ribniki.

Novica:

LOVEC V. letnik, št. 3, 1914 RIBARSTVO

Ivan Franke

Krapi in ribniki.

Krap je odločno kulturna riba; za dobavo ribjega mesa je prava domača žival. Za njegovo gojenje je neprimerno več priložnosti kakor pri postrvih. Tudi nam ne dela toliko težkoč in sitnosti, ker ni tako izbirčen za vodo in uspeva ob pretežno umetni hrani. Najrajši bi ga primerjal med štirinožci prašiču. Natanko lahko izračuniš razmerje med troški pitanja in gojitve in pa med dobičkom. Gojitveni prostori za krape so ribniki. Starih ribnikov iz fevdalnih časov je na Kranjskem mnogo. Pri gradovih in stamostanih so izkoristili naši predniki sleherno priložnost za napravo ribnika. Zdaj je veliko ribnikov opuščenih, le nasipi, ki so nabirali in zapirali vodo, ali njihovi ostanki pričajo še o njih. Večinoma ti ribniki niso obsežni. Med zdaj z vodo napolnjenimi ribniki je le eden, kolikor mi je znano, pravilno oskrbovan, drugi so zanemarjeni in podivjani. Največjo skupino ribnikov poseduje ižanski grad na južni strani Iga (Studenca). Ti so bili urejeni za popolno gojitev krapov, t. j. za drstišče, za zarod, za nekoliko odrasle ribice v prvem poletju in za nadaljnjo rast tekom 3 ali 4 let. Najmanjša dva sta zdaj travnik. V enem izmed z vodo napolnjenih so se zgostile rastline v pravcato šoto, ki se širi z leti naprej, v drugih se je razširilo trsje črez in črez, koder ni voda dobro nad meter globoka. V največjem se je nabrala v nižini debela plast blata, ki leži mrtvo, a bi postalo dobro gnojilo, ko bi se razkrojilo na zraku. Lani so dobili enoletnih krapov za novi nasad, prejšnja leta so jih pa prodajali.

Moderna gojitev krapov je v zadnjih dveh desetletjih napredovala in je zdaj na visoki stopnji. To velja zlasti za Češko in Nemško, pa tudi drugod prodira moderni način gojenja krapov v ribnikih, posebno v obliki kapitalističnih podjetij. Kljub temu napredku pa vendar niso še prišli v Evropi tako daleč, da bi izkoriščali vsako najmanjšo priložnost, tako rekoč vsako stoječo vodico in lužo tako dosledno, kakor znajo to Kitajci. Ti kupijo na splomlad od potujočih prodajalcev ribjega zaroda krajem primerene vrste, vodo pa pognoje na ta način, da privabijo nanjo vrsto žuželk, ki odloži na vodi svojo plod in katere zarod odgovarja velikosti ribjega gobca in žrla. Ko doraščajo ribe, gnojijo vodo iznova s tem, da privabljajo žuželke večje vrste. Poleg te prirodne hrane pitajo ribe seveda tudi z umetno. Omenim naj kar tukaj, kar je dognala večletna izkušnja glede prehranitve krapov. Uživati morajo najmanj 25% živalske hrane mrzle krvi ali vodnega nižjega živalstva, da morajo s koristjo uživati umetno hrano, kakor žito, ribjo moko i. dr. in da ostanejo zdravi in čvrsti. Krap se drsti splomladi meseca aprila ali maja na poraslih travnatih tleh, kadar doseže voda toploto 16° R in ko je dopolnil 100 m2, ki leži na solnčnem in mirnem kraju ter se ga napolni z vodo šele kakih 10 ali 14 dni prej, kakor se začne drstitev krapov. Kar je ta vrsta rib sila rodovitna (ikrnica, dve kili teška, ima že črez 100.000 jajčic), zadostujeta za veliko podjetje en ali dva para. Za pleme izbirajo starejše in najlepše krape, kakor delamo to vobče pri pravilnem gospodarstvu z živino, s prašiči itd. Nekdaj so puščali nedorasle krape za pleme, češ naj ratejo še naprej. Použili so torej boljše in puščali slabejše, vsled česar je slabel rod leto za letom. Med drugim je bilo tudi to ravnanje vzrok, da je propadlo zlasti pri nas gojenje krapov.

Ko se ribica izvali, ni daljša kakor 1 cm. Primerjal bi jo majhni, prozorni smeti. Tudi od blizu se v vodi komaj  razloči in živi prvih 6 ali 7 dni od svojega rumenjaka. Ko použije tega, mora dobiti hrane, ki obstaja iz najmanjših drobcenih živalic, deloma takih, ki jih ne razločuje človeško oko brez povekšanja. Najsi je tudi drstni ribnik dobro in pravilno pripravljen za množitev potrebne, že omejene živalske hrane, jo vendar zarod v kratkem použije, tako da bi moral stradati in od lakote poginiti, ako bi ga ne preselili v večje, zanj pripravljene prostore. Pri nekaterih podjetjih preselijo zarod v prvem poletju še enkrat ali tudi dvakrat v nalašč za to pripravljene ribnike. Krap raste le ob višji toploti vode. Jeseni je za prvo leto dorasel, črez zimo izgubi navadno nekoliko na teži. Da je zrel za trg in za nasaditev, mora meriti po dolgem najmanj 5 cm. Prometna cena za 1000 jesenskih ali enoletnih krapov je 24 do 36 K. Ribnike pa nasajajo tudi z zarodom, ki še ni použil rumenjaka. Cena je 3 do 4 K za 1000. Za nasajanje mmalih ribnikov so najbolj primerni dve leti stari krapi. Ob zadostni hrani zrastejo krapi dobrega plemena v 4 letih približno do teže 2 kg.