RADJEMRIBE.SI

Dobrodošli

 • Kljub ljubiteljev rib vam je pripravil spletno stran, kjer lahko izveste vse o ribah in njihovi pripravi.

Kje so najbližje ribe?

Seznam ribogojnic >

Predstavitev Obalne akcijske skupine "RIBIČ"

Novica:

Pripravila: Tina Cerkvenik, upravljavka OAS RIBIČ

 

Predstavitev Obalne akcijske skupine "RIBIČ"

 

OAS RIBIČ je konzorcij 46 članov med katerimi so ustanovitelji predstavniki javnega sektorja (5 članov), predstavniki zasebnega ribiškega sektorja (26 članov) ter predstavniki zasebnega ne-ribiškega sektorja (15 članov). TRIPARTITNO PARTNERSTVO

Ustanovni člani: skupščina 46 ustanovnih članov je 100%.

 

 • Javni sektor (5 članov, 10,87% ):

Občina Izola, Občina Piran, Mestna občina Koper, Krajinski park Strunjan, GEPŠ Gimnazija, elektro in pomorska šola.

 

 • Zasebni ribiški sektor (26 članov, 56,52%):

DELFIN, Milenko Buležan s.p., Domenico Steffe s.p., Dušan Kmetec s.p., Drago Marojević s.p., FONDA.SI d.o.o., FONDA SUB d.o.o., GASTRO PROJECT d.o.o., GOSPODARSKI RIBOLOV Kristjan Jež s.p., Levante d.o.o., Lean Fonda s.p., Marjan Buh s.p., Matjaž Lazar s.p., Mitja Petrič s.p., Nevijo Vižintin s.p., PROSUB d.o.o., Renato Bonja s.p., RIBA d.o.o., Robert Radolovič s.p., Rok Domnik s.p., Roni Medved s.p., Sandi Radolovič s.p., Sašo Šinkovec s.p., UNIC SUB Ugo Fonda s.p., Vladimir Vinčar – Ribič, ZADRUGA MORSKIH RIOGOJCEV z.o.o., ZANESTRA d.o.o. Koper.

 

 • Zasebni ne-ribiški sektor (15 članov, 32,61%):

BIOCEN, zavod za ekološke raziskave, svetovanja in izobraževanje Piran, Društvo za razvoj in promocijo ribištva, HALIAETUM mag. Aleš Bolje s.p., Katarina Domnik s.p., Ribiško čolnarsko društvo "Porporella", SALLADIA d.o.o., Sapientis, Stanka Turk s.p., Turistično združenje Izola g.i.z, Turistično združenje Portorož g.i.z, ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO ter 5 fizičnih oseb.

 

OAS RIBIČ se je začetek leta 2012 ustanovila za območje obalnih lokalnih skupnosti z namenom vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega partnerstva za izvajanje Lokalne razvojne strategije OAS za črpanje sredstev ESR iz 4. osi Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013.

 

 

Pomembni datumi:

 

 • 02.03.2012 potrditev OAS RIBIČ kot delujočo obalno akcijsko skupino in pridobitev pravice do koriščenja 2.885.372,00 EUR za izvajanje projektov v okviru Lokalne razvojne strategije (LRS) na ribiškem območju, ki zajema celoten obalni pas: Izolo, Koper in Piran.

 

 • 12.4.2012 je bil objavljen Razpis za zbiranje projektov in programov za izvajanje LRS. V letu 2013 je bilo potrjenih 15 projektov.

 

 • 18.12.2013 dogodek »Predstavitev 12 zaključenih projektov OAS RIBIČ

 

 • Usmerjeni smo tudi v bližnjo prihodnost, pripravljamo se na novo finančno perspektivo EU 2014-2020 in upamo, da bomo uspeli v njej realizirati dolgoročne skupne cilje kot npr. Ribiški muzej, Ribiški center za delovanje ribičev, itd.

 

SEZNAM 17. POTRJENIH PROJEKTOV 2012/2013

 

 

 1. Nosilec projekta: Dušan Kmetec s.p., ribič,

»Preureditev plovila 51-PI za izvajanje dopolnilne dejavnosti ribiškega turizma«

 

Z realizacijo projekta je ribič preuredil plovilo z namenom, da svojo osnovno dejavnost »ribolov s stoječimi mrežami« dopolni z dejavnostmi ribiškega turizma, prevoza potnikov, pripravo lastnega ulova, z izobraževanji o ribištvu in dejavnostmi povezanimi z ohranjanjem in obujanjem kulturne ribiške dediščine.

 

              

 

prej…..                                                                                   zdaj….

 

 

 1. Nosilec projekta: Radolovič Robert s.p., ribič

»Plovilo NOVA«

 

Z nakupom novega plovila ribič diverzificira oz. dopolnjuje svojo osnovno dejavnost ribolova s kočo tako, da bo lahko v ribiški sezoni lovil ribe in nato sveže ulovljene, pečene ribe ponujal na novem plovilu, obenem bo gostom razložil in prikazal tehnologijo ribolova s kočo. V poletni sezoni bo izvajal tudi dejavnost prevoza potnikov.

 

 

 

 1. Nosilec projekta: PROSUB d.o.o., nabiranje, gojenje in depuracija školjk

»Plovilo EKO 2«

 

Z investicijo podjetje razširja spekter svojega delovanja. Novo plovilo omogoča organizacijo potapljaških tečajev, podvodnih čistilnih akcij, izvajanje težkih podvodnih gradbenih del. Vsaj 2 x letno se bo izvajalo usposabljanje za člane civilne zaščite. Z vsemi temi aktivnostmi bo podjetje doprineslo k varovanju morja. S kulinaričnimi predstavitvami pa bo doprineslo k prepoznavnosti in uporabi domačih školjk in ostalih ribjih proizvodov.

 

 

 

 

 

 1. Nosilec projekta: DELFIN, Milenko Buležan s.p., ribič in prevoznik potnikov

»Sveže iz morja – premični gostinski objekt (vozilo)«

 

S premičnim gostinskim objektom ribič dopolnjuje svojo osnovno dejavnost ribolova s stoječimi mrežami s prodajo, trženjem, predelavo, kulinarično pripravo in promocijo domačih ribiških proizvodov. Trgu ponuja sveže pripravljeno ribo in tako spodbuja ljudi k sveži in zdravi prehrani.

 

 

 

 

 

 1. Nosilec projekta: Ribištvo-Školjkarstvo, Mitja Petrič s.p., ribič, nabiralec in gojitelj školjk »Plovilo EKO 1«

 

Plovilo EKO 1 je predmet naložbe in uspešno zaključenega projekta s ciljem diverzifikacije ribiške dejavnosti ter ohranjanja naravnega okolja- varovanje morja.

Velika delovna površina ter močni motorji plovila omogočajo dobre delovne pogoje za različne dejavnosti: usposabljanja in intervencije v primeru izlitja nevarnih snovi v morje, težka podvodna gradbena dela ter za raziskovalne namene.

Plovilo je registrirano za gospodarske namene ter za prevoz do 50 ljudi.

Tehnični podatki:  dolžina 23,5 m; širina 7,00 m; Moč motorja 242 kW.

 

 

 

 

 1. Nosilec projekta: GEPŠ-GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA

»Aquarium«

 

Projekt predvideva nakup novega sodobnega plovila:

 • za nabavo in transport morskih organizmov za potrebe Piranskega Akvarija,
 • za raziskovalne in izobraževalne namene.

 

Z večnamenskim plovilom bodo aktivno sodelovali pri izpeljavi projektov, ki se nanašajo na ohranjanje in zaščito morskega okolja. Z nabavo novega plovila bodo povečali in posodobili razpoložljivo opremo, ki je osnova za kvalitetno delo v izobraževanju in usposabljanju. Z novim plovilom in delom, ki ga bodo izvajali obstoječi zaposleni v Akvariju se bo predvsem povečala učinkovitost in varnost dela, ki se bo izkazala predvsem z novimi pridobitvami primerkov, s katerimi bodo lahko spodbudili še večji obisk v Akvariju.

akvarij

 

 1. Nosilec projekta: FONDA.SI d.o.o., gojenje brancinov in školjk

»Nakup fotovoltaičnega električnega hibridnega plovila za prevoz ljudi na oglede na oglede školjčišč in ribogojnic«

 

Osnovni namen projekta oz. nakupa plovila je diverzifikacija oz. dopolnitev ter povečanje osnovne ribogojske dejavnosti in ponudbe v smislu ponudbe nove vrste turističnega produkta na obali, ki so za slovenske razmere precejšnja novost, ki predvideva vodene oglede ribogojnice z naravi prijaznim plovilom, ki ga poganja sončna energija. Na plovilu je s posebnim premičnim mostom omogočen dostop invalidom oz. ljudem s posebnimi potrebami.

 

 

 

 

 

 

 1. Nosilec projekta: GASTRO PROJECT d.o.o.,

»Okusi morje«

 

Z izobraževanjem širše javnosti želi podjetje GASTRO PROJECT d.o.o. dvigniti zavest slovenskega potrošnika in mu približati način gojenja in priprave slovenskih klapavic.

Z ustreznim izobraževanjem podjetje GASTRO PROJECT d.o.o. pričakuje porast porabe klapavic v Sloveniji.

 

 

                                 

 

 

 1. Nosilec projekta: FONDA.SI d.o.o.

»Izvedba in nakup opreme za izvajanje vodenih »zelenih« ogledov ribogojnice in školjčišč s kajaki, kanuji in supi«

 

Osnovni namen projekta je diverzifikacija oz. dopolnitev ter povečanje ribogojske dejavnosti in ponudbe podjetja FONDA.SI d.o.o. v smislu ponudbe nove vrste turističnega produkta na obali, ki so za slovenske razmere popolna novost, ki predvideva vodene zelene oglede ribogojnice in školjčišč s kajaki, kanuji in SUP-i (deskami za stoječe veslanje).

 

 

               

 

 

 

 1. Nosilec projekta: SAPIENTIS, Stanka Turk s.p.

»Izdelava programa Ribiške počitnice«

 

Projekt ponuja novo turistično ponudbo ribiških počitnic in izletov, v povezavi v ribiškim življenjem, ribiško tradicijo in ribjo kulinariko.

Rezultat projekta je spletni portal www.ribiske-pocitnice.si na katerem se predstavljajo vsi zainteresirani partnerji, ki se na področju OAS aktivno ukvarjajo z morjem, ribištvom in dejavnostmi povezanimi z morjem.

 

 

 

 1. Nosilec projekta: FONDA.SUB  d.o.o.

»Izdelava in ureditev kuhinje za pripravo morskih jedi – dostava gotovih morskih jedi«

 

Projekt ima pomemben vpliv na diverzifikacijo oz. dopolnitev osnovne dejavnosti ribogojstva  z razvojem novih jedi in izdelkov ter s pripravo hrane izključno za dostave.

Izvedenih je bilo nekaj kuharskih tečajev za strokovno ciljno skupino (gostinci, kuharji, novinarji, učitelji), kot za ljubitelje tradicionalne in sodobne kulinarike.

 

 

            

 

 

 

 

 1. Nosilec projekta: LEAN FONDA.s.p.

»Izdaja in tisk knjige – Podvodni svet Pirana«

 

Knjiga »Piran, kjer se srečata morje in mesto« preko izjemnih fotografij avtorja Boruta Furlana in kratkih opisov prof. dr. Toma Turka prikazuje nekatere posebnosti mesta Piran (mesto, punta) in drugih izbranih krajev, kot so Piranski Akvarij, Muzej podvodnih dejavnosti, Krajinski park Sečoveljske soline, Ribogojnica Fonda in školjčišča ter na morju s piranskimi ribiči.

 

 

 

 

 

 1. Nosilec projekta:FONDA.SUB  d.o.o.

»Izdelava dokumentarnega filma za promocijo ribogojstva in blagovne znamke FONDA Piranski brancin«

 

Projekt predvideva izdelavo dokumentarnega filma o gojenju morskih organizmov (rib in školjk) v Sloveniji. Ribogojstvo bo prikazano s stališča lokalne pridelave morske hrane, razvoja blagovne znamke Fonda Piranski brancin ter obogatitve turistične ponudbe in dediščine slovenske Istre. V filmu bodo prikazane nekatere možnosti diverzifikacije in dopolnitve osnovne dejavnosti vlagatelja z različnimi turističnimi produkti.

 

 

                         

 

 

 

 1. Nosilec projekta:Ribištvo, Domenico Steffe s.p.

 »Ribištvo v slovenski Istri kot motivacija, poklic in turizem za mlade«

 

Podjetje Ribištvo Domenico Steffe s.p. je družinsko podjetje, specializirano za morski ribolov in izobraževanje kadrov na področju ribištva in pomorstva.

Projekt je motiviral osnovnošolce in dijake k raziskovanju življenja v in ob vodi, z opazovanjem, z raziskovanjem, s prikazovanjem tradicionalne ribiške dejavnosti, različnih načinov ribolova ter potrebne ribiške opreme.

 

                 

 

 

 1. Nosilec projekta:HALIAETUM, mag. Aleš Bolje s.p.

»Gospodarska in prehranska vrednost rib slovenskega morja«

 

Izobraževalni program za učence in dijake obalnih OŠ in srednjih šol. Podjetnik jim je predstavil gospodarsko pomembne ribe slovenskega morja s poudarkom na tržno manj prepoznavnih vrstah kot so papalina, iverka (pasara), mol, sardela, sardon.

 

                                

 

 

 1. Nosilec projekta: MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran

»Ponatis monografije Naše morje«

 

Obsežna monografija »Naše morje« je vlagateljeva najpopolnejša publikacija, ki sistematično, strukturirano in celostno predstavi favno (delno tudi floro) tržaškega zaliva ter vzročno-posledične odnose med predstavniki favne od juvenilnega do zrelega obdobja. Celostno obdela tudi življenjski cikel in vlogo, tipe in pomen planktona ter mnogih drugih »drobnih« bitij in rastlin. Monografija kot taka je osnova in izvor mnogim (tudi ključnim) informacijam in znanjem, ki jih potrebujejo naravovarstveniki in vsi drugi, ki kakorkoli skrbijo za morje ali se od njega in s pomočjo njega preživljajo. Monografija je posebno pomembna za mlade, šolajoče generacije, ki s pomočjo knjige lahko razvijejo ustrezen odnos do tako pomembnih prvin, kot je morje in vse z njim povezano.

 

 

 1. Nosilec projekta: MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran

»Razširitev razstave školjk in polžev«

 

Zavod Mediteranum je leta 2011 zasnoval in postavil prvega od dveh predvidenih delov bogate in celostno zasnovane razstave konhilij - školjk in polžev (tudi drugih mehkužcev, rakov…) iz celega sveta, poimenovana »Čarobni svet školjk«. Z razstavo vlagatelj želi poučiti in osveščati vse obiskovalce o pomenu posebne, do sedaj hudo marginalizirane morske favne, mehkužcev.

Razstava je postavljena v okviru vlagateljevih zmožnosti, odziv obiskovalcev pa je v relativno kratkem času od otvoritve, zelo dober. Vlagateljev namen razširitve razstave je v dodatni nabavi artefaktov ter v predstavitvi vsebin na sodobnejši način.