RADJEMRIBE.SI

Dobrodošli

  • Kljub ljubiteljev rib vam je pripravil spletno stran, kjer lahko izveste vse o ribah in njihovi pripravi.

Kje so najbližje ribe?

Seznam ribogojnic >

Nagovor ob predstavitvi zaključenih projektov OAS Ribič, Izola , 18.12.2013

Novica:

Nagovor ob predstavitvi zaključenih  projektov OAS Ribič,

Izola , 18.12.2013

 

Spoštovani gospod predsednik  Republike Slovenije,

spoštovani župani, drugi visoki gostje, dragi ribiči, dame in gospodje

 

V izjemno čast in veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim v imenu Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Sektorja za lovstvo in ribištvo, tukaj v Izoli, kraju z bogato ribiško tradicijo, na tako pomembnem dogodku, kot je predstavitev zaključenih projektov Obalne akcijske skupine »Ribič«.

Današnji dogodek je za celoten ribiški sektor, njegovo bogato tradicijo in zgodovino ribištva ter pomorstva v Sloveniji, kot tudi za širše obalno območje, veliko priznanje in dokaz, da zmoremo delovati skupaj, da lahko sodelujemo, da se lahko poslušamo in slišimo, da si lahko zastavimo cilje in jih tudi dosežemo, da smo lahko uspešni.

Trajnostni razvoj ribiških območij je novost in se v Sloveniji izvaja prvič. Za obalna območja pomeni priložnost, izziv in je spodbuda za oblikovanje partnerstva, med sektorskega povezovanja, zlasti s turizmom in sodelovanja na različnih področjih.

Ko smo s sodelavci dve leti nazaj prvič prišli na obalo predstavljat koncept delovanja »Trajnostnega razvoja ribiških območij pomen in vlogo Obalne akcijske skupine in »pristopa od spodaj navzgor«, smo se srečali tudi s skepso; eni so trdili, je slovenski ribiški sektor premajhen za resne projekte, drugi, da ribiče zadeva ne zanima, tretji, da nimajo časa… zveni znano in domače, mar ne ???

Sledilo je veliko sestankov, razgovorov, prepričevanj, razlag… in počasi se je oblikoval krog tistih, ki so v trajnostnem razvoju ribiških območij videli svojo priložnost, začeli verjeti, da nam bo uspelo in v projektih prepoznali  možnost dodatnega zaslužka za ribiški sektor, ohranjanje obstoječih delovnih mest, promocijo in dodajanje vrednosti ribiškim proizvodom tako za same ribiče in nosilce projektov, posredno pa seveda za celotno obalno območje.

Zelo smo zadovoljni, da so prav ribiči prvi prepoznali svojo priložnost in možnosti za dodatne vire dohodka tudi izven ribiškega sektorja.

In ko smo lani marca na podlagi javnega razpisa izbrali in potrdili Obalno akcijsko skupino Ribič, smo vedeli, da smo na pravi poti, da je sicer en del zgodbe uspešno zaključen, vendar nas čaka še veliko dela.

Danes smo lahko vsi zelo ponosni, da prisostvujemo predstavitvi 12 zaključenih projektov, ki so bili uspešno izvedeni v samo enem letu delovanja Obalne akcijske skupine Ribič, v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Evropskega sklada za ribištvo in zasledujejo vse temeljne cilje lokalne razvojne strategije od diverzifikacije, dodajanje vrednosti ribiškim proizvodom, povezovanja s turizmom, promocije, izobraževanje in varovanje okolja.

Posebej želimo poudariti, da so bili vsi projekti sofinancirani iz Evropskega sklada za ribištvo v višini 75 odstotkov in javnih sredstev Republike Slovenije v višini 25 odstotkov. Na izvedbeni ravni je bila stopnja sofinanciranja javnih nepovratnih sredstev za investicijske projekte 85 odstotkov in za projekte, ki so izobraževalne narave100 odstotkov. Vsa javna sredstva je preko Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Obalne akcijske skupine zagotovil Evropski sklad za ribištvo, kar je dokaz sposobnosti in tudi učinkovitosti porabe evropskih sredstev ob zaključku sedanjega finančnega obdobja.

Uspešno delovanje Obalne akcijske skupine, v njej povezanih ribičev in ostalih deležnikov celotnega obalnega območja, je dokaz, da kljub kriznim časom zmoremo, verjamemo in zaupamo v nove priložnosti, ideje in predvsem, da si upamo…

Zaključeni projekti Obalne akcijske skupine Ribič so tudi konkretni pokazatelji uspešnosti in dobrega sodelovanja med pristojnim ministrstvom, Evropsko Komisijo  in lokalnim prebivalstvom. 

Vsi danes predstavljeni projekti in tudi tisti, ki se še zaključujejo, so izjemno pomembni za ohranitev in nadaljnji trajnostni razvoj slovenskega ribiškega sektorja, ter dobra popotnica za naslednje programsko obdobje 2014-2020, ki je pred nami.

To je dokaz z in spodbuda vsem, da se s pogumom, voljo in jasno vizijo dosežejo tudi včasih morda  na prvi pogled nedosegljivi cilji.

 

Vsem, ki ste sodelovali in sodelujte pri uspešni izvedbi trajnostnega razvoja ribiških območij, iskrene čestitke za uspešno opravljeno delo, ter veliko energije, volje in optimizma za nadaljevanje.

                                                                                                                   Bety Breznik