RADJEMRIBE.SI

Dobrodošli

 • Kljub ljubiteljev rib vam je pripravil spletno stran, kjer lahko izveste vse o ribah in njihovi pripravi.

Kje so najbližje ribe?

Seznam ribogojnic >

OPIS CENTRA ZA BAKTERIOLOŠKO PREČIŠČEVANJE ŠKOLJK (DEPURACIJSKI CENTER)

Novica:

Edi Germšek, Suzana France, Prosub

OPIS CENTRA ZA BAKTERIOLOŠKO PREČIŠČEVANJE ŠKOLJK (DEPURACIJSKI CENTER)

Gojenje klapavic poteka v več fazah. Najprej se poberejo majhne školjke, ki se primejo na vrvi in boje ter se vstavijo v gojitvene mrežice in nato obesijo na linije, kjer rastejo od štirih do šest mesecev. Nato se klapavice ponovno presadijo v večje mrežice ter tako rastejo še šest mesecev. Preden je klapavica primerna za prodajo tako mine 12 – 18 mesecev. Ko klapavica zraste do konzumne velikosti (najmanj 5,5 cm), se jo najprej očisti na barki, nato se jo pripelje do obrata za bakteriološko prečiščevanje, kjer je naslednjih 24 ur v bazenih z morsko vodo, katera neprestano kroži in se filtrira.

Na morju se na čolnu školjke očistijo ter naložijo v vreče ali plastične posode, cca. 10 do 20 kg. Školjke transportiramo v hlajenem vozilu do obrata za prečiščevanje, pri čemer je potrebno voditi vso dokumentacijo, predpisano z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora.

Školjke v obratu splaknemo s pitno vodo. Nato školjke zložimo v prečiščevalne bazene, v bazenih se školjke prečiščujejo cca. 24 ur. Prečiščujejo se z morsko vodo v zaprtem pretočnem sistemu. Voda, ki se preliva iz prečiščevalnih bazenov kroži preko čistilnega sistema. Najprej skozi filter iz grobih delcev, kjer se z vodo očisti mehanskih delcev. Sledi hlajenje vode na ustrezno temperaturo (odvisno od temperature morja pri nabiranju) in uničevanje bakterij z UV filtrom. Zaradi validacije prečiščevanja se školjke analizira na mikrobiološke parametre v pooblaščenem Zavodu za zdravstveno varstvo in sicer pred prečiščevanjem (iz gojišča) ter po prečiščevanju iz obrata. Jemlje se tudi vzorec vode za prečiščevanje. Voda za prečiščevanje se dopolnjuje z morsko vodo iz gojišč. Zamenjava oziroma dopolnjevanje bazenov z morsko vodo poteka po sledečem postopku: Morsko vodo se prečrpa na proizvodnem območju. Na tem območju ima nosilec dejavnosti dovoljene za tehnološko rabo morske vode. Voda se ne črpa v primeru, da je v morju ugotovljena prisotnost toksinov oziroma povečane vrednosti bakterij. Voda se prečrpa v plastični bazen, ki se transportira s hlajenim vozilom do obrata za prečiščevanje.

Prečiščene školjke se nato stehtajo in embalirajo v prodajne PVC mrežice. Vsaka mrežica spakiranih školjk mora biti zakonsko ustrezno označena, z deklaracijo (imenujemo jo »osebna izkaznica« školjk). Tako pripravljene školjke - klapavice, so primerne za konzumacijo in prodajo. Namenjene so končnemu potrošniku.

 Deklaracija za Klapavice mora vsebovati naslednje podatke:

 • Slovensko trgovsko ime,
 • Latinsko ime,
 • Nabrano v morju: FAO OBMOČJE ali
 • Gojeno: Država,
 • Ime in naslov odpremnega centra,
 • Neto masa (maso preveriti ob nakupu),
 • Datum pakiranja (dan in mesec),
 • Rok trajanja ali: »školjka mora biti ob nakupu živa«,
 • Hraniti pri temparaturi 2 do 6 stopinj Celzija.
 • Lot: črka L ter serijska številka
 • Identifikacijska oznaka: ovalna oznaka- žig, s kratico države, ter številko odobritve ES za obrate znotraj ES.
 • Za izdelke, ki jih odpremlja center, mora biti na deklaraciji identifikacijska oznaka centra.

Namen deklaracije je informacija o izvoru klapavic, zato je pred nakupom zelo pomembno pregledati deklaracijo, ki je pripeta na pakirno mrežico klapavic oziroma na embalažo. Preventivno se opravljajo analize klapavic in morske vode na morju, kakor tudi v samem obratu, zato je zelo priporočljivo, da še školjke kupujejo v ribarnicah, kjer je to neka garancija, da so bile klapavice pregledane in gojene na kontroliranih območjih.