RADJEMRIBE.SI

Dobrodošli

  • Kljub ljubiteljev rib vam je pripravil spletno stran, kjer lahko izveste vse o ribah in njihovi pripravi.

Kje so najbližje ribe?

Seznam ribogojnic >

Nagradna igra za uporabnike FB strani »radjemribe.si«

Novica:

Nagradna igra za uporabnike FB strani »radjemribe.si«

Od 01. 08 do vključno 15.08 2012, za vse uporabnike FB strani »radjemribe.si« organiziramo nagradno igro z lepim nagradnim skladom. Nagradni paket vsebuje temno modro majico »IŠČEM DOBRO RIBO ali DOBRA RIBA, veliko kopalno brisačo in kemični svinčnik z napisom »STE TA TEDEN ŽE JEDLI RIBE?«. Podelili bomo 40 nagradnih kompletov, tistim, ki boste sodelovali na FB strani »radjemribe« in tam objavili svoje prispevke, oziroma vsem, ki se boste prijavili na naši FB strani in sprejemate pravila naše nagradne igre.

 

Pravila nagradne igre »radjemribe.si«

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator uredništvo spletne strani »radjemribe.si« (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z imenom »radjemribe.si« (v nadaljevanju: nagradna igra). Namen nagradne igre je promocija porabe ribjega mesa in morskih sadežev in vzpodbujanje sodelovanja na FB straneh spletne strani radjemribe.si.

 

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.


Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradi igri lahko sodelujejo tudi mlajši od 18 let, če zakoniti zastopniki mladoletnika oziroma mladoletnikovi starši v primeru, da so izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade. Osebe, mlajše od 15 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati.


V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.


Noben nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri, ki traja od 01.08.2012 do vključno 15.08.2012 sodeluje vsak, ki se registrira na FB strani radjemribe.si in v temi »Nagradna igra« objavi svoje uporabniško ime. S tem dejanjem sodelujoči tudi potrjuje strinjanje s pogoji sodelovanja v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi obstoječi uporabniki fb strani radjemribe.si, s tem, da svoje uporabniško ime prav tako napišejo v temi »Nagradna igra«.


4. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi udeleženci nagradne igre, bomo v skladu s temi pravili 30.08.2012 izžrebali 40 nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade iz nagradnega sklada.


V nagradno žrebanje se uvrsti posameznik z enim uporabniškim imenom, ne glede na to, kolikokrat sodeluje.


Žrebanje bo v prisotnosti 3-članske interne komisije. Izvedeno bo po načelu naključne računalniške izbire iz seznama sodelujočih.


Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti na naslov, uporabljen ob registraciji na spletni strani radjemribe.si.


5. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagradni sklad vključuje naslednje nagrade:

 

1x majica »IŠČEM DOBRO RIBO« ali »DOBRA RIBA«

1 x Kopalna brisača »STE TA TEDEN ŽE JEDLI RIBE«

1 x Kemični svinčnik »STE TA TEDEN ŽE JEDLI RIBE«

 

Podelili bomo 40 paketov nagrad.

 

Vrednost vsake posamezne nagrade je nižja od zakonske meje 42 EUR, kar pomeni, da nagrajenec po zakonu ni davčni zavezanec za plačilo akontacije dohodnine od nagrad.

 

Nagrajencem bomo nagrade poslali po pošti.

 

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.


6. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· za morebitno izgubljeno pošto, ki ne bi prispela do organizatorja, 

· nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 

· vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 

· vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

 

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene.

 

Podatki o nagrajencu bodo na spletni strani objavljeni le, če bo nagrajenec to želel in dovolil. 
Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.


Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti info@radjemribe.si.


8. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.radjemribe.si.


Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh www.radjemribe.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@radjemribe.si.

 

 

Ljubljana, 01.08.2012